Hyvin tehdyt terassin pohjatyöt takaavat kestävän terassin

Terassi on hyvä tee se itse -kohde. Sen pohjatyöt valmistuvat nopeasti ja oman käden jäljen näkee hetkessä. Tavallinen pihaterassi on rakenteeltaan usein kevyt eikä järeitä perustuksia tarvita. Tärkeintä on arvioida roudan vaikutukset rakenteisiin sekä maan kantavuus. Ensimmäinen – ja kaikista tärkein – asia terassin rakentamisessa on perustus. Terassin perustus tulee aina tehdä kantavalle ja routimattomalle maaperälle. Jos maa on routimaton, yksinkertainen pilariperustus on helpoin ja vaivattomin ratkaisu.

Mutta miten edetään, jos terassi pitäisi rakentaa routivalle maalle? Siinä siirrettävä maa-aines tulee hätiin. Säkylän Sora-Pojat toimittaa tarvittavat maa-ainekset paikalle sovitussa aikataulussa Etelä-Satakuntaan. Kysy lisää terassin pohjatöihin sopivista maa-aineksista!

Estä routavahingot siirrettävällä maa-aineksella

Routiminen on ilmiö, jossa maakerroksen tilavuus muuttuu maan jäätymisen ja sulamisen myötä. Routiva maa tarkoittaa maalajeja, jotka jäätyvät epätasaisesti eli niihin syntyy kerrosroutaa. Mitä enemmän maa-aines imee vettä, sitä enemmän se myös routii. Routiminen voi nostaa kiviä maan päälle ja aiheuttaa rakenteisiin routimispainetta eli liikkumista.

Jos terassin rakennuspaikan maaperä ei ole entuudestaan tuttu, kannattaa tarttua lapioon. Maan routivuutta voi arvioida myös silmämääräisesti. Jos rakennuspaikalla on esimerkiksi pihalaattoja tai mattoteline, niiden liikkuminen kertoo maan routimisesta. Routivasta maasta kielivät myös esimerkiksi pihatiehen keväällä ilmestyvät routakuopat.

Talon vierustan koekaivauksissa paljastuu usein parinkymmenen sentin multakerros ja sen alta routimatonta soraa. Silloin maatöiksi riittää pintamaan poisto, joko koko terassin alta, tai vähintään perustusten eli maata vasten tulevien osien kohdalta. Kaivuutöissä pitää muistaa varoa, ettei riko maassa olevia routaeristeitä tai kaapeleita.

Muualle tulevan pihaterassin paikalla voi olla syvästikin routivaa maata, esimerkiksi silttiä tai moreenia. Näin on varsinkin, jos tontti on vanhalla peltomaalla. Paikassa, jossa routivaa maata on paksusti, kannattaa poistaa pehmeä maa-aines (kuten nurmi, multa tai kuntta). Tilalle laitetaan soraa ja tiivistetään se huolella.

Routimisesta on haittaa etenkin sellaisten terassien kohdalla, joiden katerakenteet on kiinnitetty taloon. Silloin roudan mukana liikkuva terassi voi vahingoittaa myös taloa. Terassin pohjatöissä kannattaa käyttää maa-aineksena esimerkiksi hiekkaa, sepeliä, soraa tai kalliomursketta, jotka estävät routimista.

 

Säkylän Sora-Pojilta saat oikeanlaiset maa-ainekset terassin pohjatöihin. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Hiekka, sepeli, sora tai murske terassin pohjatöihin

Terassilautojen alle pitää mahtua mursketta, asennushiekkaa, kiiloja sekä terassin runko. Muista varmistua, että terassin alla maa viettää poispäin talon sokkelista ja johtaa sade- ja sulamisvedet poispäin talosta. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että terassin alusta tuulettuu tehokkaasti eikä sinne muodostu kasvillisuutta.

Kun pehmeä pintamaa on kaivettu pois, laita alle suodatinkangas ja päälle kerros sepeliä, soraa tai mursketta. Sopivan sorakerroksen paksuus on noin 20 senttiä. Murske tiivistetään tärylevyllä eli lätkällä.

Jos maaperä on routivaa, kannattaa terassin perustuksissa käyttää pilariperustusta tai kierrepaaluja. Tässäkin soralla ja murskeella on oma roolinsa. Pilariperustukselle kaivettavat, routarajan alapuolelle ulottuvat kuopat tiivistetään murskeella. Kuoppaan asetettava betoni- tai kierresaumaputken ympärys täytetään soralla. Paalut soveltuvat parhaiten pehmeään savi- tai hiekkamaahan.

Kovinkin pahasti routivalla maalla terassin pohja pitää kaivaa routarajan alapuolelle ennen perusteiden rakentamista. Maa-aineksista routivat siltti, moreeni ja savikerrokset, jotka täytyy poistaa pilarien alta vähintään 50 cm syvyyteen, mieluiten routarajan alapuolelle. Poistettu maa-aines korvataan soralla ja tiivistetään. 

Soran ja murskeen päälle lisätään viimeiseksi kerros hiekkaa. Asennushiekkakerros saa olla vain pari senttiä paksu. Ylimääräiset hiekat vedetään pois, kunnes pinta on täysin tasainen. Sitten voidaankin jo asentaa laatat, joiden päälle terassin niskat tulevat.

Kysy rohkeasti meiltä apua – me tiedämme, mitkä maa-ainekset sopivat mihinkin käyttökohteeseen. Saat maa-ainekset Säkylän Sora-Pojilta kuljetettuna suoraan kohteeseesi tai kuormattuna kuopalta.