Salaojasora

Salaojasoraa käytetään salaojitukseen teillä ja pelloilla. Rakentamisessa salaojia käytetään maaperän ja perustusten kuivattamiseen. Salaojia asennetaan rakennusten anturan viereen sekä esimerkiksi omakotitalojen ja mökkien piha-alueille. Salaojitus parantaa veden läpäisyä ja estää kosteus- ja routavaurioita. Salaojituksella voidaan myös lisätä pellon pinta-alaa ja helpottaa suurten työkoneiden kulkua pelloilla. 

Salaojasorana käytetään yleisesti raekooltaan 6-16 mm sepeliä. Sepeli on kalliosta murskattua ja seulomalla jalostettua kiviainesta. Rakeiden pinnat ovat murtopintaisia ja sepeli voi sisältää jonkin verran myös suurempia tai pienempiä rakeita. Sepeli läpäisee hyvin vettä sekä on routimaton, joten se soveltuu siten erinomaisesti salaojien tekemiseen. Sepeli on monikäyttöistä materiaalia, jota meiltä löytyy useissa eri kokoluokissa. Sitä voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin, esimerkiksi terassien ja muiden rakenteiden pohjat ovat toimivia käyttökohteita.

Säkylän Sora-Pojat toimittaa maa-ainekset suoraan kohteeseen Säkylässä ja muualla Satakunnassa. Salaojasoran hinnan saat selville jättämällä tarjouspyynnön verkkosivuillamme tai ottamalla meihin yhteyttä!

Salaojasoraa suoraan kohteeseen

Salaojasoraa käytetään salaojaputkien ympärystäyttöihin. Salaojaputken ympärystäytön tehtävä on johtaa vesi ympäröivästä maasta salaojaputkeen. Siksi salaojakiviaineksen rakeiden välissä pitää olla riittävästi huokostilaa, jossa vesi pystyy virtaamaan.

Salaojitus on tärkeä työvaihe talon perustusten rakentamisessa, sillä sen ansiosta perustukset pysyvät kuivina. Lisäksi se vaikuttaa siihen, ettei pohjavesi pääse nousemaan perustustasolle. Salaojituksessa käytetään materiaalina esimerkiksi salaojasoraa, sepeliä tai pestyä singeliä. Salaojiin käytettävän kivi- ja maa-aineksen tulee olla rakeisuudeltaan sellaista, että se läpäisee vettä vaivatta, mutta suodattaa vedestä putkea tukkivat epäpuhtaudet itseensä. Kun käytetään hyvälaatuista salaojasoraa tai muuta tarkoituksenmukaista materiaalia, varmistetaan salaojan moitteeton toiminta.

Salaojituksessa käytettäviä kivi- ja maa-aineksia voivat olla sora, sepeli ja singeli. Käytettävän maa-aineksen valinta tehdään rakennuspaikan kosteustaipumusten perusteella. Esimerkiksi helpoille ja hyvin vettä läpäiseville rakennuspaikoille salaojasora on hyvä valinta. Sepeliä tulee käyttää, jos rakennuspaikka on alavalla maalla, eikä maaperä suodata hyvin vettä. Sepeliä käytettäessä täytyy muistaa erottaa salaojarakenne suodatinkankaalla muista maa-aineksista. Myös kapillaarikatkosepeliä voidaan käyttää salaojasepelinä, jolloin vähennetään rakennuspaikalle tarvittavien erilaisten ainesten lukumäärää.

Mikäli et ole varma, mikä maa-aines olisi paras juuri sinun kohteeseesi, ota yhteyttä meihin. Neuvomme mielellämme oikean maa-aineksen valinnassa ja toimitamme kuorman suoraan kohteeseesi.

Salaojasoran muita käyttökohteita

Sepeli sopii salaojien rakentamiseen sekä rakennusten alapohjiin, mutta hienojakoisena sepeli toimii erinomaisesti katujen hiekoituksessa, talon sokkeleiden vierustoilla sekä pihamailla. Sepeli sopii hyvin koristekatteeksi kukkapenkkeihin ja pihan istutuksiin sekä pihakäytävien ja pihojen pintamateriaaliksi. Sepeli ei sitoudu pintamateriaalina lainkaan, eikä myöskään kulkeudu kenkien mukana sisätiloihin. Tämän raekoon sepeliä voidaan myös käyttää joissain tapauksissa kapillaarisen vedennousun katkaisemiseen.

Huomaathan varata kohteessa riittävän tilan kuorman kippaamista varten ja että painavalla kuljetuskalustolla pääsee kippauspaikalle. On järkevää tuoda sepeli ja muutkin painavat kuljetukset tontille keväällä, maan ollessa vielä roudassa.