Soramurske – Etelä-Satakunta, Säkylä ja lähikunnat

Soramurskeen ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen tiivistäjän

Soramurske on kiviainesta, joka valmistetaan murskaamalla kivikkoa tai soraa. Murskauksen jälkeen kiviaineksesta seulotaan halutun raekoon ylittävä kiviaines uudelleen käsiteltäväksi.

Soramursketta saa käyttökohteesta riippuen kahdenlaisella pinnalla: luonnonpinnalla sekä kokonaan tai osittain murtopinnalla. Raekoko ja murskeen pinta vaikuttavat soramurskeen käyttöominaisuuksiin, mutta parhaimmillaan murske on pihan pintamateriaalina ja liikenneväylien rakennekerroksen vahvistuksena.

Raekoko määrittää soramurskeen käyttökohteen

Soramurskeen raekoon vaihteluväli riippuu sekä murskaus- ja seulontamenetelmistä, että käsiteltävästä kiviaineksesta. Kivikosta murskatun soramurskeen raekoko on 20–200 millimetriä ja sorasta murskatun raekoko on 2–20 millimetriä.

Raekoosta ja kiviaineksesta huolimatta soramurskeen käyttöominaisuuksissa korostuu hyvä kantavuus ja tiivistyvyys. Näiden piirteiden vuoksi karkea soramurske 0-31 mm sopii ihanteellisesti suurempienkin liikenneväylien rakennekerroksiin vahvistamaan rakennetta. Hienojakoisempi soramurske 0-16 mm taasen sopii erinomaisesti pihojen ja pienempien teiden pintamateriaaliksi.

Me toimitamme Satakunnan laadukkainta soramursketta kahdessa eri raekoossa, 0-16 mm ja 0-31 mm, eli sekä karkeana että hienojakoisena. Kerromme mielellämme lisää erikokoisen soramurskeen käyttötarkoituksista ja autamme valitsemaan oikeat kiviainekset käyttökohteeseesi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kiinnostuitko soramurskeesta pihan pintamateriaalina tai teiden rakennekerroksen vahvistuksena? Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää! Toimitamme soramursketta sekä muita maa-aineksia eteläisen Satakunnan, Säkylän ja Varsinais-Suomen alueilla.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous soramurskeesta kohteeseen toimitettuna